دلایل رشد اقتصاد منفی
دلایل رشد اقتصاد منفی

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر فرضا مذاکره در سطح ملی صورت گیرد و تحریم‌ها برداشته شود رشد اقتصاد ایران از منفی شدن خارج می‌شود.

علی قنبری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایونا Ivna، گفت: افزایش قیمت‌ها تاثیر زیادی بر کاهش نرخ تولید ملی ندارد.

وی ادامه داد: کاهش تولید ملی ناشی از کاهش تولید است. هزینه‌های دولتی، مردمی و سرمایه‌گذاری که عمده این هزینه‌ها به تولید برمی‌گردد. اگر تولید کاهش پیدا کند، درآمد مردم کم شود و سرمایه‌گذاری کنند نرخ تولید ملی پایین آمده و منفی می‌شود.

قنبری تصریح کرد: در حال حاضر به خاطر تحریم‌ها و شرایط خاص کرونا در کشور و افزایش نرخ ارز، تورم مقدار ناچیزی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و این روند تا زمانی که تحریم‌ها و کرونا وجود دارد رشد اقتصاد ایران منفی باقی می‌ماند.

این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به مذاکره مقامات گفت: اگر فرضا مذاکره در سطح ملی صورت گیرد و تحریم‌ها برداشته شود رشد اقتصاد ایران از منفی شدن خارج می‌شود.

 

خبرنگار: معصومه عاروان