سومین پارک هم آتش گرفت
سومین پارک هم آتش گرفت

پارک افرا تهران نیز آتش گرفت.

به گزارس گروه خبری ایونا Ivna، دو هکتار از حاشیه پارک افرا واقع در تقاطع اتوبان آزادگان در خلیج فارس دچار حریق شد.

علت وقوع آتش سوزی وجود علف های هرز و گرمای هوا است که با خشک شدن این علوفه منطقه نسبتا وسیعی مورد حریق قرار گرفته است.

این سومین پارک در دو روز گذشته است که در تهران، گرفتار آتش شده است. 《بوستان ولایت》 و 《پارک چیتگر》 از دیگر پارک های تهران بودند که در روزهای اخیر، گرفتار آتش سوزی شدند‌.

  • منبع خبر : روزنامه شرق