علت عدم ارائه خدمات بانکی به ایرانی‌ها
علت عدم ارائه خدمات بانکی به ایرانی‌ها

یک کارشناس سیاسی گفت: مقامات چینی و روسی در دیدار با مقامات وزارت خارجه ایران تاکید داشتند که اگر بخواهند ارتباطات خود را با ایران حفظ کنند ملزم رعایت قوانین سند fatf هستند.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، کارشناس سیاسی، به خبرنگار سیاسی ایونا Ivna، در خصوص عدم ارائه خدمات از سوی بانک‌های روسی و چینی به ایرانی‌ها گفت: جلسات متعددی که با مسئولان وزرات خارجه و بانک‌ها در گذشته داشتیم در مورد سند fatf صحبت کردیم.

وی ادامه داد: در این جلسات صحبت بود که برخی از شرکت‌هایی که روابط مناسبی با ایران دارند از جمله هند، روسیه و چین خدمات بانکی با ایران را حفظ کنند. زیرا این کشورها قوانین سند fatf را پذیرفته بودند که در نظر آمریکایی‌ها بولد هم شده بودند.

جمالی نوبندگانی تصریح کرد: به اجبار برخی از الزامات سند fatf را باید رعایت کنند و در رابطه با سایر کشورها نیز مراعات خود را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مقامات چینی و روسی در دیدار با مقامات وزارت خارجه ایران تاکید داشتند که اگر بخواهند ارتباطات خود را با ایران حفظ کنند ملزم رعایت قوانین سند fatf هستند. به دلیل اینکه بانک‌های آن‌ها به سیستم سند fatf لینک است.

این کارشناس سیاسی در پایان گفت: بنابراین این مورد در حال حاضر یکی از عوامل عدم ارائه خدمات به ایرانی‌هاست.

خبرنگار: معصومه عاروان