روسیه امکان مداخله در انتخابات فرانسه را رد کرد
روسیه امکان مداخله در انتخابات فرانسه را رد کرد

روسیه مداخله در امور و روابط میان کشورهای غربی بویژه کشورهای اروپایی را به شدت رد کرد و طرح چنین ادعاهایی را غیرسازنده عنوان کرد.

به گزارش گروه خبری ایونانیوز به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه، کرملین، هرگونه دخالت در امور و روابط کشورهای غربی از جمله فرانسه را به شدت رد کرد.

این موضع‌گیری کاخ ریاست جمهوری روسیه در واکنش به اظهارنظر اخیر «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه صورت می‌گیرد که به تازگی مدعی شده بود که سه کشور از جمله روسیه می‌توانند انتخابات آتی فرانسه را تحت تاثیر قرار دهند.

پسکوف در این ارتباط گفته است: روسیه به شدت با دخالت دیگر کشورها در امور خود مقابله می‌کند و امکان این که روسیه بتواند در امور دیگر کشورها از جمله انتخابات فرانسه نیز مداخله کند را به شدت رد می‌کند.