مدیر هماهنگی موسیقی و سرود معاونت صدا معارفه شد
مدیر هماهنگی موسیقی و سرود معاونت صدا معارفه شد

مهیار مهرآذر به عنوان مدیر هماهنگی موسیقی و سرود صدای رسانه ملی، معرفی شد.

به گزارش گروه خبری ایونا Ivna، در جلسه شورای مدیران معاونت صدای سازمان صدا و سیما که با حضور حمید شاه آبادی معاون صدا برگزار شد، مهیار مهرآذر به عنوان مدیر هماهنگی موسیقی و سرود صدای رسانه ملی، معرفی شد.

در این جلسه حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی با تاکید بر اینکه رادیو بزرگ ترین و بیشترین مصرف کننده موسیقی است، ابراز امیدواری کرد حضور مهرآذر باعث تقویت ارتباط رادیو با دفتر موسیقی سازمان باشد.

وی تاکید کرد: یکی از نیازهای ویژه معاونت صدا پالایش بیش از هشت هزار قطعه موسیقی موجود در رادیو است که امیدوارم در دستور کار قرار گیرد.

از دیگر مطالبات معاونت صدا تفکیک موسیقی برای زمان های مختلف و آموزش برنامه سازان برای استفاده مناسب از موسیقی در برنامه‌ها با توجه به شرایط و موقعیت موجود، بود که در این جلسه مطرح شد.

مهدی نراقیان رییس دفتر موسیقی سازمان نیز با اشاره به سابقه رادیویی و آشنایی مهر آذر با موسیقی، شعر و همچنین ارتباط با هنرمندان این حوزه، ابراز امیدواری کرد با حضور مهرآذر، تعاملات بیشتری در رادیو در عرصه موسیقی نسبت به گذشته صورت پذیرد.

در این معارفه نراقیان رییس دفتر موسیقی و سرود سازمان، جمعی از مدیران این مجموعه و مدیران شبکه‌های رادیویی حضور داشتند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر