کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است/ شاخص کیفیت هوا ۵۷
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است/ شاخص کیفیت هوا ۵۷

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 57 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

به گزارش گروه خبری ایونانیوز، شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۵۷ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۴۴ قرار داشت و هوای تهران پاک بود.

پایتخت از ابتدای سال ۲۷ روز هوای پاک، ۲۲۲ روز هوای قابل قبول، ۷۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران ۲۲ روز هوای پاک، ۲۴۸ روز هوای قابل قبول و ۵۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشت.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر