Значение на съвременните спасителни инструменти

З

Изкуството да се извади безопасно заклещен човек от тясно или малко пространство, без да се нанасят допълнителни наранявания или увреждания на живота му, се нарича извличане и спасителните инструменти се използват от обучен персонал с богат практически опит в справянето с подобни неблагоприятни ситуации и спасителни операции . Основното значение на спасителния инструмент е да се извлече уловеният индивид, без да се създават неконтролирани движения, водещи до вторични наранявания. Съвременните инструменти са високоефективни хидравлични инструменти за изваждане, задвижвани за извършване на редица спасителни операции като иновативна стабилизация, осветление и вентилация.

В стари времена спасителите са използвали циркулярни триони за извличане на автомобили, но недостатъците на триони са генерирани от искра, което ги прави опасни и трябва да бъдат спрени за по-доброто на жертвата. Използвани са и инструменти за халиган или гайка, които са заплаха за превозното средство, както и за жертвите, тъй като те могат неволно да задействат въздушните възглавници на превозното средство.

Съвременните спасителни инструменти са инженерно чудо, тъй като те са инструментите за спасяване на живота на хора, заседнали в коли или високи сгради, които са уловени от пожар или каквато и да е природна или ненавременна авария. Спасителните инструменти за хидравлично изваждане като фрези, нож за ограничено пространство, фрези за стъкло, предна облицовка, кочове, телеграми, разпръсквачи, инструменти за разтоварване, NT торби, SQ торби, LP торби, въздушни възглавници, вентилационни инструменти, комплекти капаци и спасителни ръкавици са съвременните спасителни инструменти наети от обучени пожарникари и технически персонал в спасителни отряди.

Естествените бедствия породиха нуждата от специализирани инструменти и оборудване, способни да проникнат в каменни и циментобетонни прегради, да намерят заловени жертви и да стигнат до тях в тесни пространства и да извършат спасителни операции. Има моменти, когато спешно са необходими съвременни преносими и универсални инструменти, способни да изпълняват необходимите задачи при спасителни операции. При спасителната операция пожарникарят трябва за нула време да премести жертвата от мястото на бедствието през тези преносими спасителни инструменти и машини на безопасно място. Инцидентите и несвоевременните бедствия са инциденти с различни резултати и се различават по вида и вида спасителна операция, необходима за спасяване на жертвите.

Индустрията за спасителни инструменти все още е в ново зараждане и се идеализират изследователски операции за разработване на камери и аудио-визуални инструменти, които да виждат през бетонните и каменните стени, обмислят се комуникационни устройства, които могат да слушат и идентифицират гласовете на жертвите, заседнали под срутени сгради. късен. Спасителна операция може да попадне в подобни категории като спасяване в заклещване, срутване или спасяване в затворено пространство и спасяване на удар, но е възможно инцидентите да имат и своя индивидуалност.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta