اُپرت، مرز شگفت انگیز کویر و جنگل - پایگاه خبری نگاه ایرانیان | ایونانیوز